Total Pageviews

Friday, January 23, 2015

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate


Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate - na papiru

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate - poslije preslikavanja 1x - bez popravke

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate - poslije preslikavanja 1x - sa popravkom

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate - poslije preslikavanja 1x - sa popravkom

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate - na papiru

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate - poslije preslikavanja 4x - bez popravke

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate - poslije preslikavanja 4x- sa popravkom

Farmasi Rouge Lipstick 5 - Hot Chocolate- poslije preslikavanja 4x- sa popravkom


*swatch na ruci cu ubaciti naknadno jer nemam finu fotografiju, a nema ni sunca trenutno...