Total Pageviews

Friday, October 16, 2015

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7 - na papiru

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7 - nakon preslikavanja 4x - bez popravke

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7 - nakon preslikavanja 4x - bez popravke

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7 - na ruci

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7 - na ruci 

GOLDEN ROSE Matte Lipstick Crayon 7 - na papiru